Satürn Kova Burcunda 

22/03/2020 – 02/07/2020 

17/12/2020 – 07/03/2023
Herkese merhaba,


Bir önceki Satürn Oğlak Burcu transiti yazımda, Oğlak burcundaki Satürn’ü Mahmut Hoca ile eşleştirmiştim. Gelenekçi, düzeni bozanı sevmeyen, ciddi, çalışkan, sebatkar, sağlam dersler veren, zorlayan, zaman zaman acıtan ama işinin temelinde öğretmek olan, işini layığı ile yapanı mükâfatlandıran ve o sert görünüşün altında da aslında bir o kadar sevecen olan Mahmut Hoca ve Satürn Oğlak teması. 

Oğlak burcu astrolojide hükümetler, iş dünyası, CEO’lar, yöneticiler ile ilgilidir demiştik, ekonomik kriz, toprak bütünlüğü, hükmedici, baskıcı yönetimler, şirket iflasları, yöneticilerle ilgili krizler bu sürecin teması oldu ve 2020 Aralık ortasına kadarda etkilerini göstermeye devam edecek.

Satürn Kova burcunda 22 Mart – 2 Temmuz arası kalıp tekrar Oğlak burcuna gerileyecek ve 17 Aralık 2020’ye kadar Oğlak teması ile ilgili son kalan işlerimizi tamamlamamız için bize son bir şans verecek.

Evet, 22 Mart itibariyle Satürn kendini 3 Temmuz’a kadar yepyeni bir enerjiye teslim ediyor olacak ve bu 3 aylık sürede bize 2020 Aralık – 2023 Mart aralığında deneyimleyeceklerimizin bir fragmanını sunuyor olacak. Satürn yine yöneticisi ve güçlü olduğu bir burçta. Yani yine kendi evinde ve rahatı yerinde. Bir burcun kendi evinde olması rahat hareket edeceği anlamına gelir, istediği gibi davranır, özünü olumlu ya da olumsuz ortaya koyabilme gücüne sahiptir. 

Kova Burcu astrolojide bir hava burcu olarak; birlik olmak, özgürlük, insan hakları, ifade özgürlüğü, grevler, isyanlar, suikastlar, marjinal kişiler ve liderler, gruplar, arkadaşlar, ekip çalışması, teknoloji, dâhiler, buluşlar, bilim insanları, astroloji, uzay çalışmaları, ufolar, havacılık sektörü, uçaklar, pilotlar, hortumlar, büyük hava olayları, radyo ve TV, internet ve sosyal medya ile ilgili konular, dijital para vb. konularla yakından ilgilidir.

Demek ki Satürn’ün Kova geçişi sırasında yukarıdaki konular ile ilgili temalar hem bireysel haritalarımızda hem de global olarak sık sık gündemimizi meşgul ederken bizlerden bu konularla ilgili sorumluluk almayı, ilkeli davranmayı ve her ne deneyimliyorsak layığı ile arkasında durmamızı bekleyecektir bunu yaparken yenilik, özgürlük ve “Ben” yerine “Biz” demek temaları esas olacaktır. Bu süreçte Satürn’ün bizlere öğretmek istediği; hümanizm, toplum bilinci ve eşitlik ilkelerini iyi kucaklayabilmek ve kollektife taşıyabilmektir. Kova burcu ırk, cinsiyet ya da sosyal durum gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını ister. Demek ki Satürn’ün Kova seyahatinde, bireysel haritalarımızda hangi alana düşüyorsa bu konularla ilgili testlere tabi tutulurken ve zorlanırken dahi başkalarının haklarını gözetmeye, bütünün iyiliğini düşünerek karar vermeye dikkat etmeliyiz. Bu süreçte, bencilce verdigimiz kararlarda Satürn bizleri sert bir şekilde uyarmaya devam edecektir lütfen unutmayalım!

Şimdi gelin içinden geçtiğimiz şu sürece bir bakalım, Satürn Kova etkisini dibine kadar hissediyor muyuz?

Korona virüsünün çıkardığı kaos ile hepimiz evlerimize kapanmak zorunda kaldık, tüm dünya karantina altında, özgürlüklerimiz kısıtlandı, teknoloji hayatımızın ortasına daha sağlam oturdu (evden çalışma, evden eğitim, online alışveriş), insanlar fiziksel olarak paraya dokunmaya korkar oldu, dijital para kullanımının yaygınlaşmaya başlayacağı dönemin başında mıyız sizce? Peki evlere kapandığımız bu süreçte bir başka ortaya çıkmaya başlayan konsept nedir dikkat ettiniz mi? Ekip çalışması, dayanışma, topluluk bilinci, biz olgusu… internet ve sosyal medyayı kullanarak oluşturulan ve sağlık ya da yaş nedeniyle alışverişe çıkamayan kişiler için yardım grupları, komşular arası dayanışmanın artması, ülkelerin tek bir amaç gütmesi ve aynı amaçta birleşmesi, bunun yanı sıra getirilen kısıtlamalar yüzünden havacılık sektörünün önemli ölçüde etkilenmesi, dünya ekonomisinin çok ciddi derecede zarar görmesi ve eski dünya sisteminin sonunda olduğumuz gerçeği ile karşı karşıyayız.( Hepimiz birimiz birimiz hepimiz icin!)

Bu süreçte, özellikle ekonomik buhran ile beraber, sosyal haklar ve özgürlüklerimize daha fazla kısıtlanmalar getirilebilir hatta bazı radikal düzenlemeler olabilir ki bu durum dünya genelinde halk hareketlerine, grevlere ve çatışmalara neden olabilir. Eski dünya düzenine, kapitalizme, sert yönetim şekillerine karşı birlik duygusuyla ve organize şekilde hareketler dünya genelinde dikkat çekebilir. Yine bu süreçte, ekonomik kriz, göçmen krizleri, sınır güvenliği gibi konularda çözüm arayan ülkelerin son derece baskıcı, yaptırımı yüksek ve devrimci kararları ile karşılaşabiliriz.

Kova burcundaki Satürn transiti, özellikle kadın hakları ve LGBT ile ilgili kısıtlamalar, haklarına müdahaleler, yaşam tarzlarına karşı engellemeler gündemimize taşınırken karşı ve marjinal görüşlerde kendini sert bir şekilde ortaya koyacaktır. Mesela, 3. cinsiyet olarak X cinsiyetinin yasallaşması adına adımlar atılabilir. Kadın haklarının önemli ölçüde ihlal edilen ülkelerde eşitlik ve özgürlük adına ayaklanmalar çıkarken karşılığında çok sert önlemler alınabilir. Akılda kalacak ve sembol olacak liderler ve insan hakları savunucuları ile tanışabiliriz.

Bilim, teknoloji ve uzay çalışmaları Kova burcu ile yakından ilgilidir. Bu süreçte, büyük değişim yaşamamıza neden olacak buluşlar, başka gezegenlerde yaşam ile ilgili daha belirgin adımlar, başka gezegenlerde yaşayan varlıklarla ilgili somut gerçekler ortaya çıkarken internet ve sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar, internet güvenliği ile ilgili ihlaller (hacklemeler), teknoloji firmaları ile ilgili yeni kurallar ve kısıtlamalar ve bunun sonucu radikal değişimler, dönüşümler yaşanabilir.

Satürn’ün bir önceki Kova burcu geçişinde dünyanın kaderini değiştiren ve yeni bir dönem başlamasına neden olan World Wide Web yani “www” 25 yıl önce 6 Ağustos 1991 yılında ortaya çıkmıştır.


Tıp alanında özellikle içinde teknolojiyi barındıran yenilikler, yeni cihazlar, yeni buluşlar ile yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Akıllı cihazlar ya da çip teknolojisi ile kullanıcılardan veriler toplayarak henüz gerçekleşmemiş hastalıkları önceden tespit edebilme ve sahibini uyarabilme teknolojisi ile Satürn Kova transiti süresince tanışabiliriz.


Yapay zekayı daha fazla hayatlarımız içinde göreceğimiz, daha robotik bir dünya düzenine doğru ilerliyor olacağız. Otonom araçlarla seyahat bu süreçte başlayacak başka bir gelişme olabilir.


Aynı zamanda Satürn’ün Kova’ya geçtiği bu hafta itibariyle, korona virüsü için ilaç ya da aşı konusunda hızlı çözümler duyabiliriz.


Devrim eşittir Kova burcudur. Yani beklenmeyeni bekleyin!

Satürn Kova transiti hayatlarımıza yepyeni bir düzeni getirecektir. Teknoloji ve bilim ile ilgili buluşların damga vuracağı, eski, geleneksel yapı ile yenilikçi, ifade özgürlüğünü, insan haklarını ön plana koyan yapının birbiriyle çatışacağını, dünya genelinde baskıcı hükümetlere ya da kurumlara karşı ayaklanmalar, halk hareketleri gündemimizde olacağı, havacılık sektörü ile ilgili olayların da daha çok vurgu alacağı bir süreç bizleri bekliyor.


20 Aralık 2020’de Jüpiter’in de Kova burcuna ilerlemesiyle Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapacaktır. Bu kavuşum ile beraber önümüzdeki senenin başında Kova Satürn etkisi son derece keskin bir şekilde başlayacak ve Kovanın yönetici gezegeni Uranüs ile yapacağı kare açı ile beraber etki sert bir şekilde 2021 Ocak/ Şubat aylarında tırmanacaktır.  Satürn/Jüpiter kavuşumu eski sistemlerin sonuna geldiğimizi, dönüşüm ve değişimin başladığını ancak Uranüs’ün de kare etkisiyle bu işin o kadar olmayacağını, eskinin ve yeninin kıran kırana çatışacağını göstermektedir. Jüpiter astrolojide yeniyi temsil eder, genişlemeyi ve büyümeyi anlatır, ileriye bakar, Satürn ise eski ve geleneksel olandır, Uranüs ise Kovanın temsilcisi olarak yine yeniden, marjinal olandan yanadır ve ani, beklenmedik olayları temsil eder. Önümüzdeki senenin başında bu 3 enerjinin hayatlarımıza getireceği değişikliklerle ilgili ip uçlarını 21 Mart- 3 Temmuz arası az da olsa görebiliriz.

Ülkemiz açısından Satürn Kova etkisine bir göz atacak olursak, Satürn haritamızın 8. Evine giriş yapacaktır. Mundane astrolojide 8. Ev ulusal borçlar, dış ülkelere ödenen krediler, faizler, vergiler, bankacılık sistemi, sigorta ve sigorta şirketleri, emeklilik primleri ve maaşları, iflaslar, toplu ölümler, salgınlar, depremler, cinayetler, terör, cinsel suçlar, kadınlara karşı islenen suçlar, mafya ve gizli kapaklı ilerleyen durumları sembolize eder. 8. Evimizin yöneticisi Uranüs’te 9. Evde yerleşmiş olması nedeniyle özellikle dış borçlar konusunun son derece dikkat çekeceğini, dış ticaretle ilgili konularda kısıtlanmalar, zorlanmalar, yeni düzenlemeler olabileceğini vurgulamaktadır. Bankacılık ve sigortacılık sektörleri çok ciddi şekilde etkileneceği bu süreçte ciddi ek vergiler gelebileceği gibi, maaşlarla ilgili yeni düzenlemeler bizleri bekleyebilir. Satürn Kova geçişi özellikle Türkiye’nin Akrep Güneş’ine Boğa burcunda ilerleyen Uranüs ile beraber t-kare dediğimiz son derece stresli bir açı yapacak olması önümüzdeki senenin ilk aylarının özellikle Ocak/Şubat aylarının son derece önemli olaylara gebe olduğunu göstermektedir.


Geçmişte Satürn’ün Kova burcu transitlerinde Türkiye ve Dünyada neler olduğu ile ilgili örnekleri yazının en sonunda bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU
Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, parçası olduğunuz gruplar ile ilgili konularda hayatınızda yeniliklere hazır olun. Bu süreçte sizi kısıtladığını, engellediğini düşündüğünüz bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Gelecek ile ilgili planlarınız değişiyor, yaşadığınız olaylar geleceğinizin yönünü kökten değiştirebilir. İlkeli davranmak, başkalarının haklarına saygılı olmak, gruplar içinde sadece kendinizin değil herkesin önceliklerine önem vermek, karar alırken bütünü düşünmek ve buna göre adim atmak önemli.

BOĞA BURCU
Kariyerinizde parlama zamanı sevgili Boğalar, sorumluluklarınızın artacağı, daha çok çalışacağınız, ekip ruhunu daha çok önemsemeniz gereken bir süreçtesiniz. Iş yerinizde yenilikler, ummadığınız değişimler söz konusu olabilir. Fikirlerinizi her zamankinden çok dayattığınız, yenilenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olan bir süreçtesiniz. Takım ruhunu yabana atmayın, kariyer basamaklarında tırmanabilmek için birlik zamanı.

IKIZLER BURCU
Hayata karşı olan bakış açınızın değişime uğradığı bir süreçtesiniz. Özgürlüğünüz adına hayatınızda deneyimlediğiniz olaylar daha önceki yolunuzdan sizi döndürerek bambaşka adımlar attırabilir. Bu süreç birçok İkizler burcuna yeni eğitim fırsatları getirecektir. Bazı İkizler burçları mastır ya da doktora gibi bir programa başlayıp sorumluluk alırken bazı İkizler burçları yeni bir dil öğrenmeye karar verebilir. Yurtdışı, yabancı ülkeler ve uzak yerlere seyahatler önümüzdeki süreçte hayatınızda önemli deneyimlere sebep olabilir. Ayrıca hukuksal konularda bazı kısıtlamalar ve hak, hukuk, adalet adına savaşmak söz konusu olabilir.

YENGEC BURCU
Ortaklaşa kazançlar alanınızda seyahatini sürdürecek olan Satürn size eşinizin kazançları ve borçları, ödemekle yükümlü olduğunuz kredileriniz, vergiler, sigorta ile ilgili konular, miras vb. konular bu döneme damgasını vuracak. Bu konularla ilgili zorlanmalar hayatınızı etkilerken, karşılığında yepyeni çıkış yolları keşfedeceksiniz. Sizi kısıtlayan durumları ortadan kaldırarak kendi başınıza ayakta durmayı daha çok deneyimleyeceğiniz bir süreçtesiniz. Harcamalarınıza ve yatırımlarınıza dikkat.

ASLAN BURCU
Evliliğiniz ve ortaklıklarınızın sınandığı bir sürece giriyorsunuz sevgili aslanlar. Bu süreçte sizi aşağıya çektiğini düşündüğünüz ilişkinize son vermeye karar verebilirsiniz. Bekar olan bazı Aslan burçları özgürlükleri kısıtlanması pahasına evlilik kararı alabilirler. İlişkilerin sınandığı ben temasındansa biz olabilme adına önemli adımların atılacağı bir süreç. Bu yüzden ikili ilişkilerde eşitliği ön planda tutmak, karşı tarafın bakış açısını iyi kavrayabilmek ve kişisel özgürlük alanına saygı duyabilmeyi öğrenmek önemli öne çıkan kavramlar olacaktır.

BAŞAK BURCU
Günlük rutininizde özellikle iş hayatınız ile ilgili konularda yeni sorumluluklara hazır olun sevgili Başaklar. Kendinizi her zamankinden meşgul ve yorgun hissediyor olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin ve kendinize zaman ayırın. Günlük rutininizde gereksiz olan ve size hiçbir katkısı olmadığını düşündüğünüz işlerden kurtulma zamanı bunu yapmak için engellemelerle karşılaşabilirsiniz ancak pes etmeyin. İşlerinizi düzene koyma zamanı. Sağlığınızın dikkat çektiği bu süreçte gerekli tüm kontrolleri yaptırmak, varsa kötü alışkanlıkları bırakmak, hayatınıza yeni bir spor ya da diyet programı eklemek son derece uygun olacaktır.

TERAZI BURCU 
Aşk ilişkileriniz, romantizm, çocuklarınız, hobileriniz, kumar, eğlence anlayışınız ile ilgili testlere tabi tutulacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. İlişkilerinizde sorunların artık halı altına itilemeyeceği yüzleşip bir çözüm üretmeniz gereken zamanlardasınız. Bazı Teraziler ya tamam ya devam diyecek. Çocuklarınızın hayatlarını ilgilendiren konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz, belki yeni bir aktiveye başlaması söz konusu olabilir ve bunun sizin özgürlüğünüzü kısıtladığını düşünebilirsiniz. Bu süreçte kumar oynamanın bir fayda getirmeyeceğini aklınızda bulundurun. Kendiniz ve çevrenizdekilerin hayrına olacak yeni bir hobiyi, yaratıcılığınızı ortaya çıkartacak bir hobiyi çekip çıkartabilirsiniz.

AKREP BURCU
Bu süreçte aileniz, yuvanız, eviniz ve ebeveynlerinizi ilgilendiren konular bir hayli gündeminizi dolduracak. Aile büyükleriniz ile ilgili bir sorumluluk alabilirsiniz. Bazı Akrep burçları yaşadıkları evleri ile ilgili problemlerle karşılaşabilir, yuvanızda, ailenizde her ne oluyorsa bu sorunları çözmek için her zamankinden çok iş başındasınız. Bu süreçte kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz ancak kaçmamak ve kendiniz dışındakileri de düşünerek çözümler üretmeye çalışmak işinizi kolaylaştıracaktır. Bazı Akrep burçlarının ailelerine yeni üyelerin katılması ve sorumluluk artışı söz konusu olabilir.

YAY BURCU 
Bu süreçte nasıl iletişim kurduğunuz, kendinizi dış dünyaya nasıl ifade ettiğiniz ve düşünme şekliniz ile ilgili konular dikkat çekecek. Kendinizi iletişim kurmak ile ilgili kısıtlanmış ve engelleniyor hissedebilirsiniz. Eski tarzınızı değiştirmek, ağzınızdan çıkanlarla yanlış anlaşılmalara neden olmamak için daha çok dikkat etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bazı Yay burçları yeni ticari anlaşmalara imza atabilir ve sorumlulukları artabilir. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizi ilgilendiren içinde sorumluluklar barındıran konular dikkat çekebilir, iletişim problemlerine dikkat.

OĞLAK BURCU
Maddi ve manevi kaynaklarınızın sınanacağı, gelirlerinizi düzene sokmanız, harcamalarınızı disipline etmeniz gereken bir sürece giriş yapıyorsunuz. Ayrıca bu süreç kendinize olan güveniniz ve verdiğiniz değerle de yakından ilgili olacak. Öz değerinizin maddiyatla eş değer olmadığını anlamak, kendinize güvenli bir birey olabilmenin banka hesabınızla ilgili olmadığını deneyimleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Yeni para kazanma metodları bulabilirsiniz, özellikle bütünün yararına olacak yöntemlerle yoğunlaşırsanız engeller önemini yitirecektir.

KOVA BURCU
Çok önemli bir sürece giriş yapıyorsunuz ve hayatlarınızda yeni bir 30 yıllık süreç başlıyor. Satürn sizi, kimliğinizi, dış görünüşünüzü, canlılığınızı yani kimliğinizi anlatan alana giriş yapıyor. Özünüzü ortaya koymanız, kendi istek ve amaçlarınız doğrultusunda ancak yinede başkalarının haklarınıda gözeterek ilerlemeniz size fayda sağlayacaktır. Ikili iliskileriniz özellikle vurgu alıyor olacak, ben-biz dengesi hassas. Hayatinizin önemli dinamikleri ile ilgili sorumluluk alacağınız sağlam bir temel inşa edebilmek için kararlı ve ilkeli bir şekilde çalışmanız gereken bir süreçtesiniz. Her zamankinden çok özgürlük ve kısıtlanmışlık hissi ön planda olabilir. Kendinizi ortaya koyun ve amaçlarınızdan ödün vermeyin.

BALIK BURCU
Bu süreç ruhsal dönüşümünüz ve yenilenmek adına ideal bir süreç olacaktır. Daha çok içe dönebilir ve spritüel çalışmalar yoluyla yeni bir yol arayabilirsiniz. Bu süreç bir anlamda tecrit edilmek gibi düşünülebilir, bu fiziksel bir uzaklaşma durumu olabileceği gibi ruhsal olarak da inzivaya çekilme olabilir. Sağlığınız ile ilgili konuların da dikkat çekmesi muhtemel olduğu için bazı korkularınız iyice yüz üstüne çıkabilir. Bu süreçte ruhsal gelişiminize odaklanmak, meditasyon yapmak, mistik konularla ilgilenmek, muhtaç olanlara yârdim etmek, bütünün yararı için çalışmak iyi gelecektir.


       Geçmişte Satürn Kova Transitinde Türkiye tarihinde neler oldu?                

                4 Ocak 1991 Grevdeki yaklaşık 70 bin maden işçisi Zonguldak’tan Ankara’ya yürüyüşe geçti.
               15 Ocak 1991 Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu; Sadun Aren genel başkanlığa getirildi.
               1 Şubat 1991 Emekli Korgeneral Hulusi Sayın, Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
               7 Ekim 1991 Türkiye’nin Atina büyükelçiliği basın ataşesi yardımcısı Çetin Görgü öldürüldü. Saldırıyı 17 Kasım Örgütü üstlendi.
               13 Ekim 1991 Eski MİT müsteşarı emekli Orgeneral Adnan Ersöz öldürüldü. Ersöz’ü Dev-Sol örgütü militanlarının öldürdüğü açıklandı.
               28 Ekim 1991 İslami Cihat Örgütü, Ankara’da iki bombalı saldırı düzenledi; bir ABD’li subay öldü, Mısırlı bir diplomat yaralandı.
               25 Aralık 1991 PKK militanları İstanbul Bakırköy’de Çetinkaya mağazalarına Molotof kokteyli attı. Çıkan yangında 11 kişi öldü.
               3 Mart 1992 Zonguldak Kozlu’da grizu faciası; 127 kişi öldü, 147 kişiden umut kesildi. Müfettişlerin hazırladığı raporda işverenin birçok teknik konuda ihmalkâr ve sorumsuz davrandığı belgelendi.
               13 Mart 1992 Erzincan’da 6,8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü
               2 Temmuz 1993 Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılan sanatçıların kaldığı Madımak Oteli dinci gruplarca kundaklandı. Asım Bezirci, Hasret Gültekin, Muhlis Akarsu, Nesimi Çimen, Metin Altıok ve Behçet Aysan gibi şair, yazar ve sanatçılarla birlikte 37 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı. Aziz Nesin itfaiye merdiveniyle kurtarılabildi
 

Geçmişte Satürn Kova Transitinde Dünya tarihinde neler oldu? 

               18 Ocak 1991 Irak, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine Scud füzesi attı.
               16 Şubat 1991 7 bin eşcinsel Londra Hyde Park’ta büyük bir miting düzenledi.
               1 Nisan 1991 Varşova Paktı feshedildi.
               29 Nisan 1991 Bangladeş’te meydana gelen kasırga en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.
               21 Mayıs 1991 İndra Gandhi’nin oğlu olan Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi bir mitingde intihar bombacısı tarafından öldürüldü.
               24 Ağustos 1991 SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Komünist Partisi’nin feshedilmesini istedi ve parti genel sekreterliğinden istifa etti. Aynı gün, Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliğinin dağılma süreci başladı.
               5 Eylül 1991 Nelson Mandela, Güney Afrika’da başkan seçildi.
               5 Kasım 1991 Filipinler’de meydana gelen selde yaklaşık 7.000 kişi öldü.
               1 Aralık 1991 Nursultan Nazarbayev oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
               12 Aralık 1991 Endonezya’daki depremde 1500 kişi öldü.
               21 Aralık 1991 Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek Sovyetler Birliği’ne son verdiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT) (Commonwealth of Independent States) kurduklarını açıkladılar.
               1 Ocak 1992 Schengen Antlaşması yürürlüğe girdi.
               4 Şubat 1992 Hugo Chávez, Venezüela Cumhurbaşkanı Carlos Andrés Pérez’e karşı, başarısızla sonuçlanan bir darbe girişiminde bulundu.
               18 Mart 1992 Güney Afrika’da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan ve Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk tarafından planlanan anayasal reform tasarısı halk oylamasıyla kabul edildi
               29 Nisan 1992 Los Angeles’da çıkan halk ayaklanmasında üç gün içinde 54 kişi öldü ve yüzlerce bina tahrip edildi.
               2 Haziran 1992 Danimarka’da referandum yapıldı. Avrupa Birliği’nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi
               29 Haziran 1992 Cezayir devlet başkanı Muhammed Budiaf suikasteuğrayarak yaşamını yitirdi
               9 Eylül 1992 İspanya, Katalonya Bölgesinin özerkliğini tanıdı.
               28 Eylül 1992 Avrupa Birliği kuruldu.
               3 Mayıs 1993 Birleşmiş Milletler, 20 Aralık 1993’te her yıl 3 Mayıs’ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.
 
Sevgiler,
Işıl Nolan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir