20 Nisan 2023 Koç Burcunda Hibrit Güneş Tutulması

Güneş tutulması Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelir. Güneş tutulmasının olabilmesi için Ay’ın yeniay safhasında olması gerekir.

Güneş tutulmalarının tam, parçalı, halkalı gibi çeşitli türleri vardır ve 20 Nisan’da yaşayacağımız tutulma hibrit bir tutulmadır. Hibrit tutulma dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde görülür. Bazı yerlerde Güneş tamamen kapandığı için tam tutulma seklinde görülürken bazı yerlerde parçalı olarak görünür. Bu tarz tutulmalarda, halkalı tutulmadan tam tutulmaya ya da tam tutulmadan halkalıya geçen döngüler olabilir.

Hibrit tutulmalar dünyaya çok yakın olan tutulmalar olduğu için etkisi de oldukça güçlüdür.

Hibrit tutulmalar dünyanın değişik bölgelerinde etkisi güçlü ve farklı olaylar yaratır. Genel etkileri savaş döngüleri, dünya geneleninde önemli liderlerle ilgili değişimler, suikastlar, depremler, kuraklık, kıtlık vs. gibi oldukça sarsıcı ve dönüşüm gerektiren olaylardır. En son hibrit tutulma 3 Kasım 2013 tarihinde olmuştu. Mandela’nın ölümü, Filipinler’de gerçeklesen tayfun, Malala’nın Taliban tarafından vurulması, Mısır’da ki darbe ve çıkan olaylar, Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz ve halkın ayaklanması, Suriye iç savaşı ve Amerika’da ki ekonomik kriz 2013 yılında ki önemli olayların başında gelenler.

20 Nisan’da yaşayacağımız Koç burcunun son derecesinde gerçekleşecek olan hibrit tutulma oldukça sarsıcı etkilere sahip olduğunu öngörebiliriz. Özellikle 29 derece yani bir burcun son derecesi aneritik yani zorlu bir derecedir. Hem bir burcun sonunu hem de diğer burcun başlangıcını temsil eder, sıkışmışlık hissidir bir nevi arafta kalmak gibidir aslında. 29 dereceler Plüton gibi çalışır yani akrepsel derecelerdir. Dönüştürücüdür. Ancak önce yıkar, yok eder ve yeniden inşa etmek için yol açar. Pek tabi süreç sancılı olacaktır. Koç burcunun son derecesinde ise Marsiyen etkilerde işin içine katılır yani savaş, mücadele, ateş, patlamalar, terör, ateşli hastalıklar, salgınlar, rekabet ve hırs içeren durumları temsil eder.

Gelin bir de tutulma derecesinin açılarına bakalım. Plüton tutulma derecesine kare açıda yani oldukça stresli bir konumda. Plüton mart ayında 2043 yılına kadar kalacağı Kova burcuna girdi. Plüton’un Kova burcundaki seyri sırasında ayni 20 Nisan’da olduğu gibi Plüton’un tetiklendiği durumlarda, halklar arasında huzursuzluk, boykot, başkaldırı, isyan vb. durumların aktif olacağını ve baskı altında olan ülkelerde büyük değişim ve dönüşümler yaşanabileceğini söyleyebiliriz.

Tabi ki tutulmanın hangi ülkeleri direkt etkilediğinin çok önemi var. Aşağıdaki linkten tutulmanın izlenebileceği ve dolayısıyla da en çok ekilecek olan ülkeleri görebilirsiniz. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler, Tayvan …. Bu bölgelerde savaş, tsunami, volkanik hareketler ve depremler beklenebilir.

https://c.tadst.com/gfx/eclipses2/20230420/anim2d-380.mp4

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2023-april-20

Tutulma derecesinin transit Jüpiter ile de kavuşum halinde olması yaşanacak etkilerin büyümesi anlamına gelecektir. Bu büyümeyi elbette ki hem olumlu hem de olumsuz anlamda yorumlayabiliriz. Bu enerji hırsı, rekabeti, risk almayı, abartmayı, aşırı cesareti, gözü kara olmayı temsil edecektir. Kontrolsüz güç kullanmak, zorbalık ve kaba kuvvet bu üçlüye oldukça dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu etkilere maruz kalabilir ya da uygulayıcısı olabiliriz. Bu yüzden bu tutulmanın mottosu bana göre “Kontrollü olmak ve güvende kalabilmek” olacaktır.

Tutulmanın yönetici gezegeni Mars’ın konumu şüphesiz ki oldukça önemli işaretler taşımaktadır. Mars tutulma anında 13 derece Yengeç burcundadır ve kuvvetli bir konumda değildir. Mars Koç burcunun temsilcisi olarak motivasyonumuzu, enerjimizi, gücümüzü, olaylarla mücadele etme şeklimizi ve dürtülerimizi temsil eder. Yengeç burcunda koruma ve korunma güdülerimizi tetikleyecek, aile, yuva ve vatan ile ilgili konuları gündeme getirecektir. Yengeç burcunun ana motivasyonu kendini güvende hissetmektir bu yüzden korkularımız ve endişelerimizin tetikleneceği olaylar karşısında ailelerimiz, aile büyüklerimiz, annemiz, çocuklarımız, yaşadığımız yer, evimiz ve ülkemiz ile ilgili savunmaya geçmek ve aksiyon almak isteyebiliriz. Bu yüzden herkesin bireysel haritasında Yengeç burcunun düştüğü ev bu mücadelenin nerede geçeceği ile ilgili önemli bilgiler verecektir. Bu alanda daha korumacı ve savunmacı olacağımız olaylar yaşanabilir. Bu konularla ilgili alıngan ve kırılgan olabiliriz.

Güneş tutulması toplamda 2 saat 37 dakika sürecektir ve gökyüzünde 29 derece Koç burcu derecesine biz iz bırakacaktır. Bu derece önümüzdeki 1 yıllık süreçte ama en çok da bir sonraki Güneş tutulmasına kadar olan dönemde, tutulma yöneticisi Mars tarafından her tetiklendiğinde yukarıda bahsettiğim tarzda olaylar kendini yineleyebilir.  Bu nedenle hemen yakın gelecekte 10-20 Mayıs tarih aralığı hem Jüpiter hem de Mars tetiklenmesi nedeniyle 10-11 Ekim, 11-12 Şubat 2024, 7-8 Haziran 2024tarihleri de tutulma derecesine Mars’ın sert etkileri nedeniyle altılı çizilmesi gereken tarihler olarak ön plana çıkmaktadır.

129 Saros numaralı tutulma Kuzey ay düğümü yönünde olacaktır. Kuzey ay düğümü yönünde oluyor olması bir nebze olumlu etkileri de içinde barındırması nedeniyle özellikle bireysel olarak olumlu etkilenecek burçlara kadersel anlamda güzel başlangıçları getirecektir.

En son 129 saros numaralı hibrit tutulmayı Nisan 2005 tarihinde yaşamışız. Benzer etkileri getireceği için bu süreçte hayatınızda nasıl gelişmeler olduğunu gözden geçirmenizde fayda olabilir.

Bireysel bazda bakarsak eğer tutulma öncü burçların yani başta Koç olmak üzere Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının 27-30 derecelerinde ve Kova, Boğa, Akrep ve Aslan burçlarının 0-1 derecelerinde gezegenleri, yükselen burcu, MC, IC ya da DC dereceleri olanları direk olarak etkileyecektir. Bu burçlar hayatlarında önemli değişim ve dönüşümlere gebe olaylar yaşayabilirler. Tutulma özellikle Yay ve Aslan burçlarının 27-30 Balık ve Başak burçlarının 0 -1 derecelerinde gezegenleri olanları da oldukça olumlu bir şekilde etkileyecek önemli başlangıçlara ya da olaylara neden olacaktır.

Tutulmanın genel etkilerinin tüm bir seneyi kaplaması ve 2023 tutulmalar serisinin ilk tutulması olması nedeniyle bu süreçte hayatlarınızda olacak olayların, yeni başlangıçların, kararların ve adımların ileriki donemde büyük sonuçları olacağını unutmayın. Bu yıl 4 adet tutulma yaşayacağız.

20 Nisan- Koç burcu 29 derece – Güneş tutulması Hibrit

5 Mayıs – Akrep Burcu 14 derece – Gölgeli Ay tutulması

14 Ekim – Terazi Burcu 21 derece – Tam Güneş Tutulması

28 Ekim – Boğa Burcu 5 derece – Parçalı Ay Tutulması

Bu yıl yaşayacağımız tutulmalar 2004 yılında yaşadığımız tutulmalar ile neredeyse bire bir aynı olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Demek ki 2004 yılında hayatımızda ve dünyada cereyan eden olayların benzerleri bu yıl yine gündemimize oturabilir.

19 Nisan- Koç burcu 29 derece – Parçalı Güneş tutulması

4 Mayıs – Akrep Burcu 14 derece – Tam Ay tutulması

14 Ekim – Terazi Burcu 21 derece – Parçalı Güneş Tutulması

28 Ekim – Boğa Burcu 5 derece – Tam Parçalı Ay Tutulması

Aşağıdaki linkten Türkiye ve Dünya’da 2004 yılının önemli olaylarını görebilirsiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/2004

Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğum Haritası Tutulmadan Nasıl Etkilenecek?

Tutulma haritanın 11. Evinde gerçekleşiyor. 11 ev ülkeler astrolojisinde parlamento, meclis, yasa, yasama organları ve ülkenin müttefikleri olan ülkelerle olan ilişkileri temsil eder.  Bu alanda gerçekleşecek olan Güneş tutulması bir yenilenmeye ancak Plüton’dan aldığı sert etki nedeniyle de zorlu ve mücadele gerektiren durumların tetikleneceğine işaret ediyor.

Öncelikle ülkeler astrolojisinde orduyu, askerleri, terörist saldırıları, çatışma ve grevleri temsil eden Mars’ın ülkemizin yükselen burcunda ve natal Plüton’u ile kavuşum halinde olması, halkın mücadele etmek durumunda kalacağı olaylara işaret ediyor. 1. ev yani yükselen burç bir ülkenin halkını ve onların refah durumunu ve tüm ülkeyi toplumsal düzeyde etkileyecek büyük olayları temsil eder. Ülkemizin hali hazırda doğum haritasında bulunan Plüton gezegeni bizlerin büyük krizlere, kaosa, değişim ve dönüşümlere ne kadar çok maruz kalan ve bu şekilde de güçlenerek ayakta duran bir millet olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bu tutulma esnasında bu Plüton tutulma yöneticisi Mars ile tetiklenecek. Milli temalar, güvenlik ihtiyacı, savunma ve korunma, yardımlaşma konuları ön planda.

Bu süreçte önemli yasaklar ve kısıtlamalar gündeme gelebilir, kanun değişiklikleri söz konusu olabilir. Halkın kendi hakları güçlü bir şekilde savunduğu durumlar, iç karışıklıklar söz konusu olabilir. Değişim ve dönüşüm zamanı!

Ülkemizin doğum haritasında halkı temsil eden Ay 29 derece İkizler burcunda yerleşmiştir ve tutulma derecesi ile olumlu bir görünümdedir. Ay, ülkeler astrolojinde halkı ve kadınları temsil eder. Açıkçası seçim döneminde olduğumuz için bu görünüm kadın liderlerin önemine, üstlenecekleri önemli görevlere ve genel olarak kadınları ilgilendiren önemli durumlara işaret edecektir.

TUTULMANIN BURÇLARA OLAN ETKILERI

Lütfen yükselen burcunuz ile beraber okuyun.

Koç Burcu

Cesaretiniz yüksek, önemli kararlar ve adımlar söz konusu. Sağlığınıza dikkat edin. Aileniz ve kariyerinizi ilgilendiren durumlar ön planda.

Boğa Burcu

Önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz. Gizli konular açığa çıkabilir. İletişimde problemlere dikkat edin. Sağlığınız mercek altında.

İkizler Burcu

Kazançlarınızı etkileyen yenilikler söz konusu. Gelecek planlarınızı yeniliyorsunuz. Arkadaşlarınızı ilgilendiren konular gündeminizde, maddi konular gündeme gelebilir. Gruplar içinde liderlik görevi üstlenebilirsiniz.

Yengeç Burcu

Kariyeriniz mercek altında önemli bitiş ve başlangıçlar söz konusu olabilir. Mücadele gerektiren durumlar ön planda. Sağlığınıza ve ikili ilişkilerinizde gerginliklere dikkat!

Aslan Burcu

Ufkunuzun genişleyeceği yenilikler söz konusu. Yurtdışı, yabancılar, akademik konular ve mahkemelerle ilgili haberler var. Yersiz korku ve endişeleri bırakın!

Başak Burcu

Ortaklaşa kazançlarınız, yatırımlarınız, eşinizin ya da partnerinizin iş hayati ile ilgili gelişmeler, yenilenmeler söz konusu. Alacak ve verecek dengenizde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Terazi Burcu

İlişkileriniz mercek altında. Önemli bitiş ya da başlangıçlar söz konusu. Evlilik ve ortaklıklar adına önemli kararlar alabilir, iş hayatında yeni adımlar atabilirsiniz. Eşiniz ya da partnerinizin hayatında önemli değişiklikler yaşanabilir.

Akrep Burcu

Günlük rutininiz ve çalışma şartlarınızda ya da beraber çalıştığınız kişilerde yenilikler ve değişimler söz konusu. Sağlığınızla ilgili haberler olabilir. Seyahatler, yurtdışı, mahkemeler, ticari girişimler söz konusu olabilir.

Yay Burcu

Yeni bir aşk ya da aşk hayatınız ile ilgili yenilikler söz konusu! Yeni bir karar alabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatlarındaki yenilikler ya da bebek haberleri sizi sevindirebilir. Yatırımlarınız, alacak verecek, prim, bonus, kredi vs. gibi konular gündeme gelebilir.

Oğlak Burcu

Aileniz, eviniz, yuvanız, aile büyüklerinizi ilgilendiren konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle eşiniz ya da partneriniz ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ev almak ya da satmak, taşınmak gündeminize gelebilir.

Kova Burcu

Anlaşmalar açısından olumlu bir süreçtesiniz. Ticari girişimleriniz olumlu sonuçlanabilir. İş hayatınızda hareketlilik gerektiren durumlar var. İletişim trafiğiniz her zamankinden çok daha yoğun olacak. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizdekilerin hayatlarında önemli gelişmeler olabilir.

Balık Burcu

Parayı ilgilendiren konular ön planda. Kazançlarınızda yenilikler olabilir. Özellikle çocuklarınız, hobileriniz veya eğlence için para harcayabilirsiniz. İkili ilişkileriniz ile ilgili gelişmeler, haberler, kararlar olabilir.

 

Sevgiyle kalın,

 

Işıl Nolan

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir